Ochrana soukromí

Ochrana soukromí na webu působícím pod URL: www.nortia.cz

 

Tyto zásady ochrany soukromí určují typ informací, jež shromažďuje provozovatel těchto internetových stránek prostřednictvím tohoto webu, a kroky, jež byly učiněny k zajištění bezpečnosti informací poskytnutých našimi zákazníky. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, neměli byste používat internetové stránky www.intradex.pl a jejich služby.

 

Všeobecné informace:

Zdůrazňujeme, že aby bylo možné využít některé funkce internetových stránek a připravit seznam objednaných výrobků, budete muset poskytnout informace, které nám umožní vaší identifikaci, jako je e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa, telefonní číslo („osobní údaje“) na některých úrovních webu. Proto je třeba výslovně souhlasit s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu s podmínkami uvedeným v těchto zásadách soukromí.

 

Shromažďování a využití osobních údajů, a jiných informací vztahujících se k uživateli:

Poskytnuté vámi osobní údaje a všechny další informace jsou chráněné obecně platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zaznamenány, zpracovány na webových stránkách a používány k provedení objednávek v našem obchodě. V případě registrace uživatele jsou data uložena pouze za účelem registrace, prodeje a usnadnění dalších nákupů těchto výrobků prostřednictvím obchodu, což vám vřele doporučujeme.

 

Můžete se přihlásit k odběru newsletteru. Pokud budete souhlasit s použitím vašich osobních údajů za účelem získání marketingových informací, tyto informace budou shromažďovány a uchovávány. Tyto informace nám umožní splnit vaši prosbu o zasílání marketingových informací. Tyto informace budou uloženy nejbezpečnějším možným způsobem a na velmi bezpečném místě tak dlouho, dokud je bude provozovatel webových stránek používat ke kontaktu. Odstranění části nebo všech údajů z našeho rejstříku bude možné kdykoliv a nebude podléhat žádným dodatečným podmínkám. O odstranění části nebo všech údajů z našeho rejstříku, jakož i o jejich modifikaci, je možné požádat písemně nebo elektronicky pomocí kontaktních údajů obchodu.

 

Webové stránky shromažďují také anonymní informace, jež nesouvisí s lidmi a jsou spojené s používáním těchto stránek. Tyto informace jsou shromažďovány globálně a používány pouze pro interní účely: pro zlepšení kvality našich služeb a zjednodušení používání webu. Provozovatel webových stránek vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 18 let a tyto internetové stránky nejsou pro ně určené. Doporučujeme, aby rodiče a ošetřovatelé projevovali aktivní zájem o dětské aktivity na internetu.

 

 

Předávání osobních údajů:

Provozovatel internetových stránek nebude předávat osobní údaje poskytnuté na těchto stránkách třetím stranám,

s výjimkou následujících situací:

  1. s vaším souhlasem;
  2. Pokud je to nezbytné z hlediska zákona nebo nařízení příslušných orgánů;
  3. Za účelem ochrany práv a majetku provozovatele internetových stránek;
  4. Za účelem zajištění osobní bezpečnosti uživatelů internetových stránek;

Správce internetových stránek si vyhrazuje právo obrátit se na příslušné orgány, jestliže si všimne aktivit, které mohou být považovány za nezákonné podle platných právních předpisů.

 

Cookies:

Internetové stránky mohou používat technologii zvanou „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují informace uložené v počítači po návštěvě webových stránek. Jsou používané k zavedení dalších funkcí a pomáhají nám analyzovat návštěvnost stránek. Existují dva typy souborů cookies: první slouží k „zapamatování“ informací, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, které jsou uložené v počítači tak dlouho, jak zůstanete přihlášení ke službám pro uživatele. Pokud nechcete použít funkci „V budoucnu, neptejte se mě na mé uživatelské jméno a heslo“, soubory cookies tohoto typu nebudou uloženy na vašem počítači.

 

Druhý typ cookies jsou soubory cookies relací (session). Při návštěvě internetových stránek cookies jsou dočasně uloženy v paměti vašeho počítače. Cookies nezůstávají v paměti počítače a obvykle zmizí po zavření prohlížeče.

 

Pokud nechcete přijímat cookies používané na webových stránkách, většina prohlížečů umožňuje konfigurovat nastavení, které je umožní odmítnout. To však může omezit funkčnost internetových stránek.

 

Další:

Provozovatel internetových stránek se zavazuje přijmout vhodná opatření, aby zajistil přesnost, kompletnost a aktuálnost zprávy shromážděných osobních údajů. Nicméně jste povinni uvádět přesné, úplné a aktuální osobní údaje, jež poskytujete. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje shromážděné v obchodě nejsou přesné, úplné nebo aktuální, na vaše požádání podnikneme kroky k jejich doplnění.

 

Bezpečnost:

Provozovatel internetových stránek zajišťuje, že se bude věnovat zvláštní pozornost otázkám spojeným s udržováním bezpečnosti vašich osobních údajů a omezení neoprávněného přístupu k ním pomocí nejlepší možné technologie a interních postupů.

 

Ostatní webové stránky:

Webové stránky mohou obsahovat odkazy směřující na webové stránky třetích stran. Provozovatel internetových stránek nekontroluje a není zodpovědný za obsah a zásady ochrany soukromí na webových stránkách třetích stran, na něž odkazy mohou být umístěné v servisu. Tyto typy webů mohou ukládat své vlastní soubory cookies na počítači nebo používat jiné metody pro sběr a zpracování osobních údajů. Před použitím webových stránek ve vlastnictví třetí strany doporučujeme přečíst jejich zásady ochrany soukromí.

 

Poslední aktualizace: 23.3.2016

Zpátky nahoru

Kontakt

Nortia Products s.r.o.

Holandská 878/2, 63900 Brno

IČ: 04954921
DIČ: CZ04954921

Kancelář Brno

Holandská 878/2, 63900 Brno
tel. +420 773 308 312, +420 773 300 312
nortia@nortia.cz

Pobočka Frýdek-Místek

Příborská 259, 739 42 Chlebovice
tel. +420 773 300 027

I přijímat Cookies